Breve storia della medicina del lavoro italiana by N. Castellino, V. Anzelmo, G. Castellani, F. Pofi

By N. Castellino, V. Anzelmo, G. Castellani, F. Pofi

Show description

Read or Download Breve storia della medicina del lavoro italiana PDF

Best italian books

Italiani NellAviazione Repubblicana Spagnola

История участия итальянских пилотов в гражданской войне в Испании.

Extra info for Breve storia della medicina del lavoro italiana

Example text

Per orientarsi nella problematica di queste zone è ancora sempre molto importante il lavoro svolto da Drago Svoljšak3, che ha raccolto sistematicamente i dati dei siti risalenti a quest’epoca e li ha avvalorati. Nell’ultimo decennio e mezzo, nell’Isontino, non ci sono state ricerche archeologiche riguardanti l’età del bronzo, ma sono stati portati alla luce alcuni reperti sporadici. I 52 Želel bi predstaviti Poso@je v lu@i novih arheoloških najdb in raziskav v prvih letih 3. tiso@letja. Nekatere izmed najdb so ljubiteljski zbiralci prinesli v Tolminski muzej, kjer so inventarizirane, druge hranijo najditelji.

11 Mlinar 2007. 12 Bratina 2001, 142-143. 13 O najdbah kamnitih posvetilnih oltarjev, posve@enih božanstvu reke So@e – Aesontiusu, gl. Vedaldi Iasbez 1996. 14 Za železnodobno naselbino gl. : Marchesetti 1893; Teržan, Trampuž 1973, 416-460; Teržan et alii 1984-1985; Mlinar 2002; Mlinar 2005a, 325-338. 15 Prazgodovinska naselbina je bila na naravno zaš@itenem Gradi@u, kjer danes stoji cerkev sv. Antona s kostnico padlih italijanskih vojakov. Na obstoj gradiš@a je že na za@etku 20. 1 2 Archeologia nell’Isontino: nuove acquisizioni Arheologija v Posoåju: novi podatki 4 5 3 2 1 6 Tav.

38 4 8 11 Tab. 1 - Planina Kašina (1-9 Skrotna; 10-11 Na sedlu): 1. praskalo; 2. klinica z izjedama in pre@no retušo; 3. klinica s pre@no retušo; 4-6 segmentirane klinice; 7-9 odbitki; 10. odbitek s pre@no retušo; 11. = 1:1). Siti del mesolitico del Monte Nero Mezolitska najdišåa v Krnskem Pogorju manufatti venivano fabbricati nel sito stesso. Questa ipotesi è avvalorata anche dalla presenza di schegge, la maggior parte delle quali è priva di ritocchi, e di scarti di lavorazione. La maggior parte dei 16 nuclei rinvenuti presenta ancora il cortice (tav.

Download PDF sample

Rated 4.84 of 5 – based on 47 votes

About the Author

admin