Cucito Creativo Facile №20 2009 by Cucito Creativo

By Cucito Creativo

Show description

Read or Download Cucito Creativo Facile №20 2009 PDF

Similar italian books

Italiani NellAviazione Repubblicana Spagnola

История участия итальянских пилотов в гражданской войне в Испании.

Extra info for Cucito Creativo Facile №20 2009

Example text

Per orientarsi nella problematica di queste zone è ancora sempre molto importante il lavoro svolto da Drago Svoljšak3, che ha raccolto sistematicamente i dati dei siti risalenti a quest’epoca e li ha avvalorati. Nell’ultimo decennio e mezzo, nell’Isontino, non ci sono state ricerche archeologiche riguardanti l’età del bronzo, ma sono stati portati alla luce alcuni reperti sporadici. I 52 Želel bi predstaviti Poso@je v lu@i novih arheoloških najdb in raziskav v prvih letih 3. tiso@letja. Nekatere izmed najdb so ljubiteljski zbiralci prinesli v Tolminski muzej, kjer so inventarizirane, druge hranijo najditelji.

11 Mlinar 2007. 12 Bratina 2001, 142-143. 13 O najdbah kamnitih posvetilnih oltarjev, posve@enih božanstvu reke So@e – Aesontiusu, gl. Vedaldi Iasbez 1996. 14 Za železnodobno naselbino gl. : Marchesetti 1893; Teržan, Trampuž 1973, 416-460; Teržan et alii 1984-1985; Mlinar 2002; Mlinar 2005a, 325-338. 15 Prazgodovinska naselbina je bila na naravno zaš@itenem Gradi@u, kjer danes stoji cerkev sv. Antona s kostnico padlih italijanskih vojakov. Na obstoj gradiš@a je že na za@etku 20. 1 2 Archeologia nell’Isontino: nuove acquisizioni Arheologija v Posoåju: novi podatki 4 5 3 2 1 6 Tav.

38 4 8 11 Tab. 1 - Planina Kašina (1-9 Skrotna; 10-11 Na sedlu): 1. praskalo; 2. klinica z izjedama in pre@no retušo; 3. klinica s pre@no retušo; 4-6 segmentirane klinice; 7-9 odbitki; 10. odbitek s pre@no retušo; 11. = 1:1). Siti del mesolitico del Monte Nero Mezolitska najdišåa v Krnskem Pogorju manufatti venivano fabbricati nel sito stesso. Questa ipotesi è avvalorata anche dalla presenza di schegge, la maggior parte delle quali è priva di ritocchi, e di scarti di lavorazione. La maggior parte dei 16 nuclei rinvenuti presenta ancora il cortice (tav.

Download PDF sample

Rated 4.58 of 5 – based on 30 votes

About the Author

admin